Teagmháil

Tá fáilte roimh aiseolas agus roimh mholtaí ónár léitheoirí. Moltar, roimh an fhoirm seo a chomhlánú, cuairt a thabhairt ar an rannóg ‘Leasuithe agus moltaí’ mar a bhfuil eolas faoi cheartúcháin a chur isteach nó iontrálacha nua a mholadh don DIB, nó ar an rannóg ‘Téarmaí Úsáide’ mar a bhfuil eolas faoi atáirgeadh ábhair ón DIB.

Tá bearta oiriúnacha socraithe ag Acadamh Ríoga na hÉireann chun cosaint a dhéanamh ar na sonraí pearsanta a chuireann tú isteach ar an bhfoirm seo. Tá tuilleadh eolais ar fáil faoinár mbeartas agus ár gcleachtas maidir le príobháideachas agus cosaint sonraí.

An t-ábhar molta
Please select an option that best describes the nature of your query
If you selected other, please specify the nature of your query